• El pilot del projecte TROMPA (Towards Richer Music Public-Domain Archives) adreçat a la pràctica coral ha tingut una bona acollida per part de les persones que l’han testejat, fet que es desprèn de les valoracions posteriors després d’una sèrie de proves realitzades.

  • Les persones que han testejat el pilot han aportat idees i propostes de millora de diverses funcionalitats de l’aplicació que s’incorporaran properament.

La primera versió de l’aplicació per a corals del projecte d’investigació TROMPA, impulsada pel Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra i desenvolupada per l’empresa Voctro Labs, ha estat avaluada per grup reduït de cantaires, amb l’objectiu d’obtenir una valoració de les funcionalitats del pilot, plantejar possibles millores i incorporar novetats proposades per les persones usuàries.

La valoració general de l’ús del pilot per part de les persones usuàries és positiva, destacant les funcionalitats de visualització i control de les veus sintètiques. La qualitat de la síntesi de les veus i l’anàlisi automàtica de la veu també obtenen una valoració positiva, tot i que els participants han identificat possibles marges de millora en aspectes com la correcció en la pronúncia d’alguns fonemes o la millora d’alguns problemes amb la gravació de les veus i la posterior anàlisi.

De les millores que més s’han demanat per part de les persones usuàries, destaca la importància de resoldre els salts de pàgina en la visualització de la partitura; permetre guardar les diverses gravacions de la pròpia veu per tal que cadascú pugui valorar l’evolucio o millora individual; i alguns aspectes d’aprenentatge, com la possibilitat de modificar el tempo de la peça musical, element que ja es tindrà en compte en futures actualitzacions de l’aplicació, entre d’altres. 

El perfil de persones usuàries que han dut a terme les tasques de prova del pilot, un 72,7% de dones; un 84,2% han utilitzat un ordinador - el pilot també funciona en suport tauleta- ; el rang d’edat majoritari era d’entre 46 i 60 anys; tots els participants declaraven més de 3 anys d’experiència en corals i més de la meitat declaraven entre 20 i 35 anys d’experiència en un grup coral.

Pel que fa a les cordes, hi han participat un 42,1% de sopranos, un 31,6% de contralts, un 15,8% de baixos i un 10,5% de tenors. I en relació a l’expertesa musical, un 31,6% no tenen cap formació musical i un 57,9% tenen alguns coneixements musicals i un 10,5% es consideren experts.

L’organització vol agrair la tasca realitzada per les persones que han utilitzat l’aplicació, valora la feina feta com molt profitosa i útil per continuar implementant millores al pilot, i espera poder oferir noves prestacions i millores en la propera versió, que incorporarà algunes de les propostes de les persones usuàries i noves funcionalitats per als directors i directores. La propera fase del projecte pretén que entre 3 i 5 corals incorporin el pilot de TROMPA per a l’aprenentatge individual de cada cantaire, oferint-los la possibilitat de disposar del repertori de cada coral a l’aplicatiu a partir de la tardor.

Si formeu part d’un cor i esteu interessats/des a participar en el nostre projecte, ens podeu enviar un correu a trompachoir@upf.edu.