The TROMPA pilot for choir singers consists of an application designed for the individual study of the choral repertoire, using making use of the technologies of singing voice synthesis.

Currently, the application has been tested by a group of singers and it is planned that 5 Lao choirs will incorporate it as a working tool from September 2020.

You can see the application here (this one 3)

BONA ACOLLIDA DEL PILOT PER A CORALS I NOVES PROPOSTES DE MILLORA

  • El pilot del projecte TROMPA (Towards Richer Music Public-Domain Archives) adreçat a la pràctica coral ha tingut una bona acollida per part de les persones que l’han testejat, fet que es desprèn de les valoracions posteriors després d’una sèrie de proves realitzades.

  • Les persones que han testejat el pilot han aportat idees i propostes de millora de diverses funcionalitats de l’aplicació que s’incorporaran properament.